Ochrana dat

Ručení za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální pečlivostí. Neručíme však za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 telekomunikačního zákona (TMG) zodpovědní za to, aby byl vlastní obsah těchto stránek v souladu se všeobecnými zákony. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat cizí zaslané nebo uložené informace nebo pátrat po okolnostech, které upozorňují na protiprávní činnost. Povinnost odstraňování nebo blokování využívání informací na základě všeobecných zákonů tímto zůstává nedotčena. Takové ručení je však možné teprve od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. V okamžiku, kdy se dozvíme o příslušném porušení zákona, takový obsah ihned odstraníme.

Ručení za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme ručit za tento cizí obsah. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V okamžiku odkazování na tyto stránky byla provedena kontrola případného porušení zákonů. Protiprávní obsah nebylo možno v okamžiku odkazování rozpoznat. Nepřetržitá kontrola obsahu odkazovaných stránek je však neúnosná bez konkrétních indicií k porušení zákonů. V okamžiku, kdy se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy ihned odstraníme.

Autorský zákon
Obsah a dílo na těchto stránkách vytvořené provozovatelem stránek podléhají německému autorskému zákonu. Ke kopírování, zpracovávání, šíření a k jakémukoliv druhu zhodnocení mimo rámec autorského zákona je zapotřebí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah této stránky nevytvořil provozovatel, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Obsah třetích osob je označen. Pokud si přesto všimnete porušení autorského zákona, žádáme Vás o upozornění. V okamžiku, kdy se dozvíme o porušení zákona, takový obsah ihned odstraníme.

Ochrana osobních údajů

Využívání naší stránky je možné bez uvedení osobních údajů. Pro využívání jednotlivých služeb naší stránky mohou existovat odlišná ustanovení, která budou v takovém případě vysvětlena samostatně níže. Vaše osobní údaje (např. jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo apod.) zpracováváme pouze podle ustanovení německého zákona o ochraně osobních údajů. Údaje jsou osobní tehdy, pokud je lze jednoznačně přiřadit k určité fyzické osobě. Právní důvody ochrany osobních údajů naleznete ve spolkovém zákoně o ochraně osobních údajů (BDSG) a v telekomunikačním zákoně (TMG). Níže uvedená ustanovení Vás v tomto ohledu informují o druhu, rozsahu a účelu shromažďování, používání a zpracovávání osobních údajů ze strany společnosti FSC Deutschland, Merzhauser Str. 183, 79100 Freiburg, telefon +49 761 3865360, datenschutz@fsc-deutschland.de. Společnost FSC Deutschland se skládá ze dvou organizací – ze sdružení Verein für Verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. (Obvodní soud Freiburg VR 3721) a ze společnosti Gutes Holz Service GmbH (obvodní soud Freiburg i. Br. HRB 707928), jejichž výhradním společníkem je sdružení Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V.

Upozorňujeme na to, že internetový přenos údajů má bezpečnostní mezery a úplná ochrana před přístupem třetích osob je proto nemožná.

Cookies
Na naší stránce používáme tzv. cookies pro rozpoznání opakovaného využívání naší nabídky stejným uživatelem / stejným majitelem internetového připojení. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč vkládá do Vašeho počítače a tam je ukládá. Slouží k optimalizaci naší internetové prezentace a našich nabídek. Jedná se přitom většinou o tzv. „Session-Cookies“, které se po ukončení Vaší návštěvy zase vymažou.
Zčásti však ukládají tyto cookies informace, aby Vás bylo možno automaticky opět rozpoznat. Toto opětovné rozpoznání se děje na základě IP adresy uložené v cookies. Takto získané informace slouží k optimalizaci našich nabídek a k tomu, abychom Vám umožnili snadnější přístup na naši stránku.

Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete případně moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce naší webové stránky.

Kontaktní možnosti

Nabízíme Vám na naší stránce možnost spojit se s námi e-mailem. V takovém případě budou údaje uvedené uživatelem uloženy za účelem zpracování jeho kontaktu. Přejete-li si informaci o osobních údajích uložených ve společnosti FSC Deutschland, můžete použít náš kontaktní formulář. K předání třetím osobám nedojde. Rovněž se neprovádí srovnávání takto shromážděných dat s údaji, které byly získány případně prostřednictvím jiných nástrojů na naší stránce.

Leaflet a OpenStreetMap

Tato webová stránka používá Leaflet API, mapovou službu, která umožňuje integrovat do webové stránky OpenStreetMap – alternativu otevřeného zdroje Google Maps. Pro správné zobrazení je z technického hlediska nutné vyžádání jiných serverů. Na základě těchto vyžádání je v podstatě možné, aby byly informace o Vašem používání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) odesílány na jiné servery a tam uloženy.

Máte možnost službu OpenStreetMap deaktivovat a zabránit tak přenosu údajů třetím osobám tím způsobem, že nezvolíte „Zobrazit mapu a vyhledat v okolí“ nebo že ve Vašem prohlížeči deaktivujete JavaScript. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě budete moci používat zobrazení mapy na naší stránce pouze omezeně nebo vůbec.
K využívání OpenStreetMap dochází v zájmu zdokonalení naší online nabídky. To znamená oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Více informací o OpenStreetMap naleznete na https://www.openstreetmap.de. Více informací o použitém API Leaflet naleznete na https://www.leafletjs.com.

 

Soubory pro přihlášení na server
Poskytovatel stránek shromažďuje a ukládá informace automaticky do takzvaných souborů pro přihlášení do serveru, které Váš prohlížeč automaticky odesílá nám a do našich serverů v Německu a ve Francii. Jsou to:
• Typ a verze prohlížeče
• Použitý operační systém
• Referovaná URL
• Název hostitele počítače s přístupem
• Hodina vyžádání serveru
• IP adresa (částečně anonymizována)
Nedochází ke slučování těchto údajů s ostatními zdroji údajů. Bez Vašeho souhlasu nepředáme tyto údaje třetím osobám, pokud to nepožaduje zákon.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

 

Kódování SSL příp. TLS
Tato webová stránka používá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, který nám odešlete jako provozovatel stránky, kódování SSL příp. TLS vždy tehdy, jakmile na stránku vložíte a odešlete údaje za účelem odeslání k nám.

 

Právo na podání námitky a právo na informace
Máte právo na bezplatné informace o rozsahu Vašich u nás uložených osobních údajů, o jejich původu, příjemci a účelu zpracování údajů a právo na opravení, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Přejete-li si využívání Vašich osobních údajů společností FSC Deutschland omezit, ukončit nebo přejete-li si další informace o Vašich osobních údajích ve společnosti FSC Deutschland, použijte jednoduše formulář na vyžádání osobních údajů. Máte-li další dotazy, na které Vám toto prohlášení o ochraně osobních údajů nedokázalo odpovědět, můžete se na nás obrátit kdykoliv na následující e-mailové adrese: datenschutz@fsc-deutschland.de nebo prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedeny v části Impressum.

Naši osobu pověřenou ochranou osobních údajů můžete kontaktovat na:
FSC Deutschland, Datenschutzbeauftragte, Rehlingstr. 7, 791 00 Freiburg i. Br., e-mail: datenschutz@fsc-deutschland.de nebo telefonicky: +49 761 3865350

Uvedení zdroje:
Tento text o ochraně osobních údajů byl vytvořen pomocí externího poskytovatele služeb a obsahuje podstatné části těchto zdrojů. Duševní vlastnictví patří vydavateli příslušných textových pasáží:

e-recht24.de a FSC Global Development GmbH, Bonn a pro odstavec Cloudflare: Vytvořeno pomocí generátoru k ochraně osobních údajů od AdSimple® Online Marketing ve spolupráci s meinhaushalt.at